Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Zespół Doradczy ds. Dobrostanu Zwierząt na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Skład osobowy Wydziałowego Zespołu Doradczego ds. Dobrostanu Zwierząt

Na podstawie art. 25 ust 3. Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych, Dziekan Wydziału  Biologiczno-Rolniczego powołał Zespół Doradczy ds. Dobrostanu Zwierząt, w następującym składzie:

 1. dr hab. inż. Zofia Sokołowicz prof. UR – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Krzysztof Kukuła
 3. dr hab. inż. Jadwiga Topczewska prof. UR

 

 

Zadania Wydziałowego Zespołu Doradczego ds. Dobrostanu Zwierząt

Zgodnie z art. 25 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266) z dnia 15 stycznia 2015 r., wydziałowy zespół doradczy ds. dobrostanu zwierząt udziela porad:

 1. w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych,
 2.  dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia,
 3. w sprawach związanych z organizowanymi szkoleniami;
 4. kontroli przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz
 5. ocenie zgodności przeprowadzanych doświadczeń z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.

 

Przy wykonywaniu zadań związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, Wydziałowy Zespół Doradczy ds. Dobrostanu Zwierząt współpracuje z lekarzem weterynarii, z którym Wydział podpisał umowę.

 

Najważniejsze akty prawne dotyczące wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych:

 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych i edukacyjnych (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/266/1)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 roku
  w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane
  z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/628/1).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 roku
  w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1714)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2015 roku
  w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1934/1)
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 roku
  w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych 
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 roku
  w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku (Dz.U. 2016 poz. 2139)
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 127) 
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. 2010 nr 56 poz. 344)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1652)

 

 

Wzory dokumentów wymaganych do ubiegania się o udzielenie zgody na wykorzystanie zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych znajdują się na stronach LKE w Lublinie (https://www.up.lublin.pl/4239/) oraz MNiSW (http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/)

 

Przygotowywane dokumenty zanim zostaną przesłane do LKE wymagają zaopiniowania przez Wydziałowy Zespół Doradczy ds. Dobrostanu Zwierząt działający na Wydziale Biologiczno-Rolniczym

 

Decyzją Krajowej Komisji Etycznej wniosek o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczeń na zwierzętach przez pracowników Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, podlega ocenie Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach, działającej przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 

 

Adres LKE:

Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach 
przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

ul. Akademicka 13

20-950 Lublin

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow