Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Nominacja profesorska dla prof. dra hab. Krzysztofa Kukuły09.03.2015 15:43

21 stycznia z rąk Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP profesorską nominację otrzymał dr hab. prof. UR  Krzysztof Kukuła, nauczyciel akademicki Wydziału Biologiczno-Rolniczego, biolog i ekolog, kierownik Katedry Biologii Środowiska.

 

    Absolwent studiów  biologicznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego po studiach zamieszkał w Rzeszowie. Najpierw pracował w rzeszowskiej filii Akademii Rolniczej w Krakowie, a od utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego w Wydziale Biologiczno – Rolniczym.  W początkowym okresie pracy naukowej prof. Kukuła zajął się biologią  i preferencjami siedliskowymi bezkręgowców wodnych. Stąd pierwszym znaczącym krokiem była praca doktorska „Wybrane zagadnienia z ekologii jętek (Ephemeroptera) Bieszczadzkiego Parku Narodowego”, obroniona w Wydziale BiNoZ Uniwersytetu Jagiellońskiego. Później badania zostały znacznie poszerzone i główny ich nurt  związany jest z ichtiobiologią  (badanie 500 odcinków rzek górskich i nizinnych, w większości wcześniej niezbadanych). Zebrany i opracowany ogromny materiał pozwolił na przygotowanie monografii, zawierającej wielowymiarowy obraz karpackich ekosystemów wodnych, uwzględniający cieki naturalne, rzeki zmienione przez człowieka oraz takie w których obserwuje się procesy odbudowy ekosystemu po degradacji.  Badania te stały się nowym nurtem współczesnej ekologii wód i były podstawą rozprawy habilitacyjnej „Structural changes in the ichthyofauna of the Carpathian tributaries of the River Vistula caused by anthropogenic factors”.  W czerwcu 2004 roku na jej podstawie oraz oceny dorobku naukowego Rada Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego nadała  K. Kukule stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych.

Aktualnie jednym z ważniejszych międzynarodowych projektów badawczych, w których bierze udział prof. Kukuła jest ogólnoeuropejski projekt Improvement and Spatial extension of the European Fish Index (EFI+). Ma on umożliwić opracowanie uniwersalnej metody  oceny stanu ekologicznego europejskich wód (European Fish IndexEFI). Z polskiej strony w tym prestiżowym projekcie bierze udział niewielka grupa specjalistów
z najważniejszych ośrodków naukowych w kraju. W dorobku Profesora stale obecne są zagadnienia związane z ochroną przyrody. Z jego znaczącym udziałem powstała Czerwona lista słodkowodnej ichtiofauny Polski. Uczestniczył także w projekcie Danube – Carpathian Programme. Carpathian Ecoregion Initiative, dotyczącym ochrony przyrody w Europie Środkowej, koordynowanym przez Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN i WWF International.  Jest autorem 112  publikacji naukowych, znaczna ich część ukazała się
w wysoko punktowanych czasopismach.

Od lat prof. Kukuła jest zaangażowany w działalność kilkunastu instytucji, rad
i organizacji naukowych. Od 1991 roku jest członkiem, a przez ostatnie dwie  wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Nieprzerwanie, od czterech kadencji jest przewodniczącym Rady Naukowej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie”, a także Rady Naukowej Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Jest przewodniczącym Komitetu Sterującego szwajcarsko-polskiego projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne”.

                                                                               /L.B./

Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow