Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BIOLOGICZNO-ROLNICZEGO

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

NA LATA 2014 - 2020

 

Program funkcjonowania i rozwoju Wydziału obejmuje działania wynikające z Misji UR oraz Strategii Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2013 – 2020 stanowiącej załącznik do Uchwały Senatu UR nr 123/05/2013 z 23 maja 2013 r. Zgodnie z nimi zadania przeznaczone do realizacji w okresie 2014 – 2020 podzielono na cztery główne, wzajemnie uzupełniające się, kierunki działalności (obszary):

I. Kształcenie

II. Nauka

III. Współpraca z otoczeniem

IV. Zarządzanie Wydziałem

 

Dla każdego z tych obszarów wyznaczono zadania odnoszące się do celów strategicznych i operacyjnych przyjętych w Strategii Rozwoju UR.

 

I. KSZTAŁCENIE

 • dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia na kierunkach Wydziału, w oparciu o dobrze przygotowaną kadrę dydaktyczną i nowoczesną infrastrukturę;
 • systematyczna analiza zapotrzebowania rynku pracy na określone kwalifikacje absolwentów Wydziału;
 • poszerzanie oferty dydaktycznej, poprzez tworzenie nowych kierunków studiów, specjalności, studiów podyplomowych dostosowanych do potrzeb interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych;
 • podnoszenie jakości kształcenia poprzez doskonalenie programów studiów w oparciu o opinie pozyskiwane od interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych oraz prowadzenie kształcenia zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji;
 • opracowanie i sukcesywne wdrażanie oferty edukacyjnej w języku obcym dla studentów, w tym zagranicznych;
 • promocja poszczególnych kierunków studiów;
 • wprowadzenie zdalnego i interaktywnego kształcenia;
 • wdrożenie polityki antyplagiatowej.

 

II. NAUKA

 • uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinach: biologia, agronomia;
 • organizacja konferencji naukowych i seminariów;
 • nawiązywanie, poszerzanie i formalizowanie współpracy z uczelniami, szkołami krajowymi i zagranicznymi, instytucjami gospodarczymi i społecznymi;
 • analiza zapotrzebowania otoczenia społeczno-gospodarczego na usługi badawcze;
 • projektowanie i realizacja badań zorientowanych na praktyczne rezultaty (komercjalizacja wyników realizowanych prac badawczych);
 • tworzenie konsorcjów w celu aplikowania o środki na realizację badań naukowych;
 • wprowadzanie współpracy międzywydziałowej w zakresie wymiany informacji i doświadczeń oraz prowadzenie wspólnych badań naukowych;
 • wprowadzenie systemu ochrony własności intelektualnej

 

III. WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi i Biurem Karier w zakresie monitorowania losów zawodowych absolwentów;
 • tworzenie i doskonalenie systemu komunikacji ze strategicznymi interesariuszami zewnętrznymi;
 • działanie na rzecz społeczności lokalnej poprzez udział pracowników Wydziału w zespołach eksperckich, doradczych, na poziomie regionalnym i krajowym;
 • tworzenia partnerstwa nauka-biznes na rzecz komercjalizacji wyników badań naukowych;
 • promocja postępu naukowo-technologicznego oraz innowacji jako czynników decydujących o konkurencyjności regionu;
 • przeprowadzanie działań promujących Wydział.

 

IV. ZARZĄDZANIE WYDZIAŁEM

 • usprawnienie procesu zarządzania Wydziałem;
 • optymalizacja działań finansowych Wydziału;
 • monitorowanie stopnia wykorzystania istniejących zasobów materialnych;
 • optymalizacja kosztów związanych z wykorzystaniem i utrzymaniem bazy materialnej;
 • dokończenie rozpoczętych inwestycji infrastrukturalnych;
 • pozyskiwanie nowych źródeł finansowania;
 • doskonalenie wydziałowego systemu zarządzania jakością kształcenia;
 • opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania własnością intelektualną;
 • systematyczna aktualizacja informacji na internetowej stronie wydziałowej;
 • wykorzystanie systemu elektronicznego do usprawnienia wydziałowego obiegu dokumentów;
 • organizacja i przeprowadzenie szkoleń, seminariów dla pracowników;
 • doskonalenie kompetencji dydaktycznych i organizacyjnych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach, studiach podyplomowych.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow