Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Wydział Biologiczno-Rolniczy powstał w 2005  r. na bazie i doświadczeniu Zamiejscowego Wydziału Krakowskiej Akademii Rolniczej założonego w 1973 r., jako pierwszej tego typu  placówki akademickiej zlokalizowanej w południowo-wschodniej Polsce.

Obecnie Wydział jest jedną z nielicznych w Polsce jednostek naukowo-dydaktycznych, której profil działania koncentruje się komplementarnie w obszarze nauk rolniczych i przyrodniczych.

 

Kształcenie na Wydziale obejmuje:

A. Studia I i II stopnia

kierunek: Agroleśnictwo

kierunek: Architektura Krajobrazu

kierunek: Biologia

kierunek: Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

kierunek: Ochrona Środowiska

kierunek: Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami 

kierunek: Rolnictwo

kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

 

B. Studia III stopnia (doktoranckie)

 • w zakresie nauk biologicznych
 • w zakresie nauk rolniczych

C. Studia podyplomowe – oferta

 • Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności
 • Biotechnologia żywności
 • Ekonomika produkcji rolniczej
 • Menedżer jakości produktów spożywczych i żywienia człowieka
 • Monitoring środowiska
 • Technologia żywności z elementami żywienia człowieka
 • Technologie w systemach produkcji rolniczej i rozwój obszarów wiejskich
 • Żywność, gastronomia i dietetyka
 • Enologia

Liczba studentów na wydziale w roku akademickim 2015/2016 wynosiła ponad 1600 osób, natomiast liczba absolwentów wszystkich form kształcenia - ok. 1500. Kształcenie prowadzone jest na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Badania prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych, zatrudnionych na Wydziale mają walor poznawczy jak i utylitarny ukierunkowany na współpracę z biznesem, przemysłem i jednostkami samorządowymi.

Tematyka tych badań koncentruje się między innymi na następujących zagadnieniach:

 • procesy życiowe zachodzące w komórkach, tkankach i w całym organizmie rośliny,
 • dziedziczność cech roślin uprawnych,
 • metody i sposoby ochrony roślin przed chorobami,
 • procesy  biosyntezy i biotransformacji przebiegające z udziałem drobnoustrojów, kultur tkankowych oraz enzymów, otrzymywanie  tzw. bioproduktów,
 • żywienie i uwarunkowania związane z jakością życia,
 • badanie wytwarzania, użytkowania i gromadzenia energii przez żywą komórkę,
 • badanie warunków środowiska pod kątem zdrowotnym i żywieniowym,
 • wyhodowanie żywności do bezpośredniej konsumpcji  jak i do przetworzenia,
 • rozwiązania techniczno-technologiczne podnoszące innowacyjność i konkurencyjność producentów żywności,
 • kształtowanie wartości odżywczej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
 • rozwój rynku żywności w Polsce w kontekście zmian zachowań konsumentów (żywność ekologiczna, funkcjonalna,
 • kształtowanie i ochrona środowiska naturalnego,
 • technologie zagospodarowania odpadów i biomasy na energię aspekcie polityki energetycznej kraju.

Pracownicy Wydziału biorą aktywny udział w licznych programach, kampaniach, akcjach i imprezach upowszechniających naukę.

Do najważniejszych działań popularyzujących naukę prowadzonych przez Wydział należą:

 • zajęcia dla młodzieży w ramach „Wakacyjnych spotkań z przyrodą” (Muzeum Przyrodnicze BdPN),
 • warsztaty dla klas akademickich z zakresu biologii i nauk o środowisku rozwijające uzdolnienia biologiczne uczniów,
 • udział w realizacji filmów przyrodniczych promujących walory przyrodnicze Parków Narodowych i obszarów Natura 2000,
 • realizacja projektu „Biologia dla uczniów zdolnych” dla młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych,
 • cykl wykładów otwartych dla młodzieży "Biologia dla każdego" w ramach Światowych Dni Wody, "Wprowadzenie do ekologii i ochrony środowiska" w ramach realizacji programu rozwoju rolnictwa ekologicznego na Podkarpaciu,
 • cykl wykładów otwartych realizowanych w ramach Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, edukacja w zakresie żywienia człowieka, oraz najnowsze osiągnięcia nauki,
 • uniwersytecki Portal Wiedzy dotyczący żywności oraz żywienia człowieka, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • patronat merytoryczny oraz realizacja projektów badawczo-edukacyjnych i dydaktycznych,
 • warsztaty terenowe w BdPN dla nauczycieli biologii szkół Ponadgimnazjalnych,
 • konferencje dla pracowników Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

 

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód – podejmij studia na kierunkach Wydziału Biologiczno-Rolniczego

Nasz Wydział zapewnia:

 • kształcenie na wysokim poziomie,
 • profesjonalną kadrę,
 • dostęp do nowoczesnej i unikalnej aparatury,
 • rozwijanie umiejętności zgodnie z własnymi zainteresowaniami,
 • przyjazny i otwarty klimat studiowania,
 • warunki do rozwijania swoich pasji oraz aktywnego spędzenia czasu pozalekcyjnego,
 • możliwość studiowania w ramach wymiany zagranicznej studentów,
 • profesjonalne kształcenie językowe,

warunki do studiowania dla osób niepełnosprawnych

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow