Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Aktualności


Wyróżnienie PAN dla dr hab. prof. UR Idalii Kasprzyk
 
Dr hab. Idalia Kasprzyk, prof. UR, otrzymała tegoroczne wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za  znaczące osiągnięcia naukowe.
Zespół naukowy, w skład którego wchodziła, wyróżniony został  za cykl prac pt. „Opracowanie narzędzi aerobiologicznych do ochrony zdrowotności roślin i zdrowia ludzi”. Uroczystość odbyła się 15 grudnia 2017 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie. Nagrody i wyróżnienia wręczył naukowcom Prezes PAN prof. dr hab. Jerzy Duszyński.


Projekt badawczy studenckiego Koła Naukowego Przyrodników UR realizowany pod opieką pracowników Katedry Ekologii i Biologii Środowiska 
 
Projekt naukowy KNP UR „Ocena stanu ekologicznego wyżynnego potoku na obszarze zurbanizowanym”, w ubiegłym roku otrzymał dofinansowanie JM Rektora UR. Opiekunami naukowymi tego przedsięwzięcia są prof. dr hab. Krzysztof Kukuła oraz dr Aneta Bylak. W pracach laboratoryjnych studentów wspierała mgr Magdalena Wójcik. Kompleksowe badania terenowe rozpoczęły się początkiem marca 2016 roku, a zakończyły w  czerwcu 2017 r. Zespołowa praca studentów pozwoliła na osiągnięcie wszystkich zaplanowanych celów naukowych projektu. Zebrano materiały dotyczące morfometrii koryta badanego potoku, parametrów fizyko-chemicznych wody i makrofauny bentosowej. Przeprowadzono także botaniczną analizy strefy ekotonowej oraz zidentyfikowano zagrożenia antropogeniczne. Dane są aktualnie na etapie analiz, ale już część z nich opracowano i przedstawiono na konferencji naukowej „Dekada różnorodności biologicznej”, która odbyła się 5 grudnia 2017 r. na Wydziale Biologiczno-Rolniczym. Poster „Stan ekologiczny potoku wyżynnego na obszarze zurbanizowanym” przygotowały mgr Agata Demczyk oraz Kinga Janora. 

 

 


Zajęcia Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Katedrze Ekologii i Biologii Środowiska

 
W sobotę 2 grudnia 2017 roku, uczniowie ze szkół podstawowych uczestniczyli w zajęciach pt. „Podwodny świat owadów”, o którym opowiadała dr Aneta Bylak. Zajęcia składały się z dwóch części: pierwszej – wprowadzającej i drugiej – warsztatowej. Najpierw mali studenci, pracując z ogromnym zaangażowaniem, dociekliwie poszukiwali odpowiedzi na pytania stawiane przez prowadzącą. Dzielili się także swoimi obserwacjami dotyczącymi owadów żyjących pod wodą. W drugiej części zapoznali się z najbardziej interesujacymi przedstawicielami wodnych bezkręgowców, ich przystosowaniami do środowiska oraz budową. Uczyli się jak rozpoznawać żyjące w naszych wodach zwierzęta. Ale na tym nie koniec. Przyszli biolodzy :) zadawali prowadzącej „trudne” pytania, np. „Dlaczego nartnik tonie w wodzie z płynem do naczyń?”. Prowadząca szczegółowo odpowiadała na pytania frapujące dzieci. Niektórzy z uczestników wychodząc dekralowali, że chętnie wysłuchaliby w przyszłości kolejnych opowieści o życiu w wodzie. Miła atmosfera przeniosła się na korytarz, gdzie słychać było jeszcze długo jak dzieci dzieliły się swoimi wrażeniami z oczekującymi rodzicami.
 

Warsztaty paleontologiczne w Katedrze Ekologii i Biologii Środowiska
 
W dniu 26 listopada bieżącego roku uczniowie szkół średnich uczestniczyli w warsztatach paleontologicznych prowadzonych w Katedrze Ekologii i Biologii Środowiska, na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. W trakcie zajęć licealiści mieli możliwość zapoznania się z historią owadów, a także mogli uzyskać odpowiedzi na niektóre nurtujące pytania np. jak wyglądały prehistoryczne owady, w jakim środowisku żyły wiele milionów lat temu, jak powstawały inkluzje owadów w różnowiekowych żywicach kopalnych, takich jak bursztyn libański czy bursztyn hiszpański i dzięki jakim technikom badawczym możliwe jest odtworzenie szczegółowej budowy ciała wymarłych już owadów. Na zajęciach uczniowie mogli również obejrzeć skamieniałości różnych organizmów zachowanych w osadach czy w żywicach kopalnych, których złoża tworzyły się około 40 milionów lat temu oraz w kopalu kolumbijskim (Ryc. 1), mieli także możliwość samodzielnego wykonania dokumentacji rysunkowej wybranych okazów, pozostałości szkieletów ryb sprzed 25 milionów lat zachowanych w łupkach menilitowych (Ryc. 2). 
 
Rycina 1. Inkluzje termitów w kopalu kolumbijskim (fot. I. Kania).
 
Rycina 2. Pozostałości szkieletów ryb sprzed około 25 milionów lat zachowanych w łupkach menilitowych (fot. I. Kania).
 

Profesor Krzysztof Kukuła w Radzie Naukowej IRŚ

Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła został powołany przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w skład Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Do Rady Naukowej  Minister powołał 14 wybitnych ekspertów z dziedziny ichtiobiologii i rybactwa. Pan Profesor Krzysztof Kukuła reprezentuje w Radzie nauki biologiczne w zakresie ekologii. Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej kadencji 2017-2021 odbyło się 26 września 2017 r. w siedzibie Instytutu.


Dydaktyczny Laur Uniwersytetu Rzeszowskiego dla dr Anety Bylak

2 października 2017 odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018, podczas której najlepsi nauczyciele akademiccy odebrali nagrody i honorowe wyróżnienia. Kapituła powołana przez władze UR przyznała tytuł i statuetkę „Dydaktyczny Laur Uniwersytetu Rzeszowskiego” dr Anecie Bylak z Katedry Ekologii i Biologii Środowiska. Dydaktyczny Laur Uniwersytetu Rzeszowskiego honoruje osoby o najważniejszych osiągnięciach dydaktycznych w okresie ostatnich 4 lat.
 


Pierwsza Podkarpacka Noc Biologów

Więcej informacji pod linkiem


Konferencja pt. „Środowisko i Ekologia”

21 czerwca w G2A Arena - Centrum Wystawienniczo Kongresowym Województwa Podkarpackiego, odbyła się konferencja pt. „Środowisko i Ekologia”, na której Uniwersytet Rzeszowski reprezentowali pracownicy Wydziału Biologiczno-Rolniczego: prof. dr hab. Krzysztof Kukuła i dr Aneta Bylak z Katedry Ekologii i Biologii Środowiska, oraz dr inż. Iwona Makuch-Pietraś z Katedry Agrobiologii i Ochrony Środowiska. Profesor Kukuła przewodniczył obradom, jak również wygłosił referat pt. „Obszary przyrodniczo cenne w województwie podkarpackim i metody ich ochrony”. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a po każdym wystąpieniu prowadzono ożywione dyskusje. Przy tej okazji, Wydział zaprezentował swoją ofertę dydaktyczną, jak i swoje możliwości współpracy z instytucjami zewnętrznymi.


Dni Wydziału Biologiczno-Rolniczego

Więcej informacji pod linkiem

 


Kolejne warsztaty w ramach projektu "Klasa Akademicka"

W marcu na Wydziale Biologiczno-Rolniczym odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Klasa Akademicka” (koordynator projektu dr Mateusz Mołoń).

W sobotę 18.03.2017 r. uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie uczestniczyli w warsztatach z paleobiologii prowadzonych przez dr hab. prof. UR Iwonę Kanię oraz w warsztatach z toksykologii środowiska prowadzonych przez dr Magdalenę Kwolek-Mirek.

W sobotę 25.03.2017 r. uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły z Przeworska uczestniczyli w warsztatach z biologii komórki prowadzonych przez dr Renatę Zadrąg-Tęcza oraz w warsztatach z toksykologii środowiska prowadzonych przez dr Magdalenę Kwolek-Mirek.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji na stronie internetowej Zespołu Szkół w Przeworsku:

http://loprzeworsk.pl/index.php/pl/2-aktualnosci/637-wyjazd-na-uniwersytet-rzeszowski

http://loprzeworsk.pl/index.php/pl/galeria/category/134-wyjazd-na-uniwersytet-rzeszowski

 

W poniedziałek 27.03.2017 r. uczniowie z Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego z Rzeszowa uczestniczyli w warsztatach z biologii komórki prowadzonych przez dr Renatę Zadrąg-Tęcza oraz w warsztatach z hydrobiologii prowadzonych przez dr Anetę Bylak.

Warsztaty dają uczniom szkół średnich możliwość rozwijania zainteresowań biologicznych oraz stanowią doskonałą promocję kierunku biologia i Wydziału Biologiczno-Rolniczego.

 

prof. dr hab Krzysztof Kukuła powołany do Rady Narodowego Kongresu Nauki

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/jaroslaw-gowin-powolal-rade-narodowego-kongresu-nauki.html

21 września 2016 roku wicepremier Jarosław Gowin wręczył nominacje członkom powołanej przez niego Rady Narodowego Kongresu Nauki. Rada złożona jest z 52 profesorów z wyższych uczelni i innych jednostek naukowo-badawczych w kraju. Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. Jarosław Górniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z Podkarpacia do prac w Radzie zaproszony został prof. dr hab. Krzysztof Kukuła z naszego Wydziału. Rada ma być najważniejszym gremium opiniotwórczym w odniesieniu do powstającej nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym. Projekt przygotowywanej Ustawy zostanie zaprezentowany we wrześniu 2017 roku w Krakowie podczas Narodowego Kongresu Nauki.We wrześniu 2016 roku rozpoczęły się prace zespołów roboczych Rady, które następnie zaprezentują na uczelniach w całym kraju efekty swojej pracy i podejmą dyskusję nad kształtem Ustawy. Pierwsza z konferencji programowych, pod hasłem „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni”, przygotowujących Narodowy Kongres Nauki odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow