Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Działalność Naukowo-Badawcza

Tematyka badawcza

I. Bioaktywne składniki diety

1. Analiza jakości i właściwości prozdrowotnych

miodów odmianowych

2. Substancje bioaktywne występujące w żywności pochodzenia roślinnego

3. Kwaśne glikozydazy występujące w mleczku pszczelim i ich rola w generowaniu właściwości prozdrowotnych mleczka

II. Środowiskowe i technologiczne zagrożenia w żywności

 1. Obniżenie pozostałości pestycydów w materiale roślinnym.  

2. Obniżenie obciążenia mikrobiologicznego w surowcach dla przemysłu spożywczego. 

III. Mechanizmy toksyczności kadmu

1. Ocena skutków narażenia zarodków ptaków na kadm

2. Zastosowanie kwaśnych glikozydaz jako biomarkerów narażenia

3. Poszukiwanie substancji ograniczających toksyczność kadmu

IV.  Zastosowanie ozonu

1.Opracowanie technologii wydłużania trwałości przechowalniczej owoców z zastosowaniem atmosfery wzbogaconej w ozon. 

2.Zastosowanie ozonowania w procesie degradacji zanieczyszczeń organicznych środowiska. 

 

Projekty badawcze

 • Opracowanie innowacyjnych nawozów na bazie alternatywnego źródła surowca - program „Biostrateg1” 2015-2018, finansowany ze środków NCBiR, kierownik prac naukowych w UR dr hab. inż. prof. UR Maciej Balawejder
 • Kreowanie konkurencyjności miodów podkarpackich na rynku krajowym i europejskim, projekt finansowany ze środków UE w ramach PROW, 2016, kierownik projektu dr hab. inż.  prof. UR Małgorzata Dżugan
 • Kwaśne glikozydazy jako nowe wskaźniki biochemiczne embriotoksyczności kadmu u ptaków, projekt NCN NN 304 291 140, 2011-2015 , kierownik projektu dr hab. inż.  prof. UR Małgorzata Dżugan
 • Rola interakcji międzypierwiastkowych w ograniczeniu biodostępności metali ciężkich w łańcuchu pokarmowym człowieka -Projekt współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”. Działanie 1.3.
 • Regionalny system innowacji, UDA-RPPK.01.03.00-18-040/13-00, realizacja 2014-2015, kierownik projektu dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan
 • Opracowanie metody remediacji gleby skażonej pestycydami za pomocą ozonu z zastosowaniem procesu fluidyzacji, projekt finansowany przez NCN, 2010-2014, kierownik projektu dr hab. inż. prof. UR Maciej Balawejder   
 • Izolacja czynnego enancjomeru z roztworu przy użyciu krystalizacji oraz chromatografii. Projekt międzynarodowy wspólny z MPI Magdeburg, finansowany ze środków MNiSzW, 2010-2012, główny wykonawca - dr hab. inż. prof. UR Maciej Balawejder   

 

Współpraca naukowa

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Słowacki Uniwersytet w Nitrze

Uniwersytet w Oradei, Rumunia

Instytut Pszczelarstwa, Liptovsky Hradok, Słowacja

Uniwersytet w Preszowie,  Słowacja

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Współpraca z gospodarką

 

- Klaster podkarpackich producentów żywności regionalnej tradycyjnej i ekologicznej "Podkarpackie Smaki"

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

- Wojewódzki Związek Pszczelarzy

- Pasieka Ekologiczna  Jerzy Bańkowski

- M.Pelczar Chocolatier

- Konsorcjum założone pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską i Firmą Termo-Eko-Energia w  

  celu realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnych nawozów na bazie alternatywnego źródła surowca” finansowanego  

  z NCBiR w ramach Programu „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”- BIOSTRATEG, 

2015- 2018.

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe " Bonus", Sebastian Fujarowicz & Alina Potoczna Sp.j. ,ul. Kochanowskiego 5, 37-220    

  Kańczuga, woj. Podkarpackie

- GEECS S.A. Rzeszów, ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów

- INIKO SP. Z O.O., ul. Zagłoby 8/2B, 35-303 Rzeszów

- EKO HYBRES ® sp. z o.o., Rogoźnica 302, 36-060 Głogów Małopolski

 - Fabryka maszyn spożywczych "SPOMASZ" Pleszew s.a., ul. Słowackiego 14, 63-300 Pleszew

 

Publikacje

2017

 • Sowa P., Grabek-Lejko D., Wesołowska M., Swacha S., Dżugan M., 2017. Hydrogen peroxide-dependent antibacterial action of Melilotus albus honey. Letters of Applied Microbiology,  Accepted online: 20 APR 2017 DOI: 10.1111/lam.12749
 • Dżugan M, Zaguła G., Wesołowska M., Sowa P., Puchalski Cz., 2017. The level of toxic and essential metals in varietal honeys from Podkarpacie region. Journal of Elementology, 22(3): . DOI: 10.5601/jelem.2016.21.4.1298
 • Gorzelany J., Migut D., Matłok N., Antos P., Kuźniar P., Balawejder M. ,2017. Impact of pre-ozonation on mechanical properties of selected genotypes of cucumber fruits during the souring process. Ozone: Science & Engineering-in press.

 

 2016

 

 • Dżugan M., Pasternakiewicz A. and Wesołowska M. (eds). Environmental influence on the food quality and human health, Wyd. UR, s. 235. ISBN 978-83-7996-409-3.
 • Dżugan M., Wesołowska M., 2016. Jakość miodów produkowanych na Podkarpaciu. Oficyna Wydawnicza Zimowit,  Rzeszów  2016, s. 96. ISBN 978-65627-06-3.
 • Dżugan M., Sowa P.,  Kwaśniewska M., Wesołowska M.,  Czernicka M., 2016. Physicochemical Parameters and Antioxidant Activity of Bee Honey Enriched With Herbs. Plant Foods for Human Nutrition, 1-8. doi: 10.1007/s11130-016-0593-y.
 • Wesołowska M., Dżugan M., 2016. The Use of the PHOTOCHEM Device in Evaluation of Antioxidant Activity of Polish Honey. Food Analytical Methods, 1-7. doi:10.1007/s12161-016-0715-z .
 • Chiş A. M., Purcărea C., Dżugan M., Teusdea A., 2016. Comparative Antioxidant Content and Antioxidant Activity of Selected Romanian and Polish Honeydew Honey.  Revista de Chimie (Bucharest), 67, 2, 214-218.
 • Dżugan M., Lis M., 2016. Cadmium-induced changes in hatchability and in the activity of aminotransferases and selected lysosomal hydrolases in blood plasma of Muscovy ducklings (Cairina Moschata). Acta Veterinaria Hungarica, 64, 2, 239-249.
 • Balawejder M., Józefczyk R., Antos P., Pieniążek M. (2016) A method for remediation of soil contaminated with simazine.  Archives of Environmental Protection – 42 (3), 41-46DOI:10.1515/eap-2016-0024.
 • Balawejder M., Józefczyk R., Antos P., Pieniążek M. , 2016. Pilot scale installation for remediation of DDT contaminated. Ozone: Science & Engineering, 38, 272-278.
 • Kiwala D., Olbrycht M., Balawejder M., Piątkowski W., Seidel-Morgenstern A., Antos D., 2016. Separation of stereoisomeric mixtures of nafronyl as a representative of compounds possessing two stereogenic centers, by coupling crystallization, diastereoisomeric conversion, and chromatography. Organic Process Research & Development – 20 (3), 615-625, DOI: 10.1021/acs.oprd.5b00361.
 • Olbrycht M., Kiwala D., Balawejder M., Seidel-Morgenstern A., Piątkowski W., Antos D.,  2016. Multiplicity of equilibrium states in separating stereoisomeric mixtures of nafronyl oxalate by crystallization.  Crystal Growth & Design 16 (9), 5049-5058.
 • Sadło S., Szpyrka E., Piechowicz B., Antos P., Józefczyk R. , Balawejder M., 2016. Reduction of captan, boscalid and pyraclostrobin residues on apples using water only, gaseous ozone and ozone aqueous solution Ozone: Science & Engineering -in press.
 • Piechowicz B.,  Rębisz E., Grodzicki P., Zaręba L., Balawejder M., Pieniążek M., Stawarczyk K., Piechowicz I., 2016. The smell of beer as a factor affecting the emission of carbon dioxide by Arion lusitanicus auct. non-Mabille. Annals of Animal Science ,16(2), 463-476, DOI: 10.1515/aoas-2016-0005 .
 • Piechowicz B.,   Watrakiewicz R., Rębisz E., Zaręba L., Balawejder M., Pieniążek M., Wolak A., Grodzicki P., Sadło S., 2016. Beer as attractant for Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1885 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae). Folia Malacologica, 24(3), 193-200 .
 • Bilek M., Pytko J., Dżugan M., Sosnowski S., 2016. Możliwość wydłużenia trwałości soku brzozowego poprzez sporządzenie napoju o polepszonych walorach smakowych i prozdrowotnych, Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 4, ss.5-19.
 • Droba B., Droba M., Sibirnaja L., 2016, Aktywność kwaśnych glikozydaz w mleczku pszczelim pozyskiwanym z mateczników na różnych etapach rozwoju larwy. Postępy Nauk Rolniczych, 584, 13-21.
 • Dżugan M., Rut K., Wesołowska M., 2016. The effect of thermal processing on the content of bioactive compounds in cranberry (Vaccinum macrocarpon) fruits. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 5(1), 36-39, DOI: 10.15414/jmbfs.2016.5.special1. 
 • Wesołowska M., Filipczyk P., Zaguła G., Puchalski Cz., Dżugan M., 2016. Health safety of edible wild mushrooms collected from the industrial area. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 5(5), 456-459, DOI: 10.15414/jmbfs.2016.5.5.
 • Dżugan M., Kisała J., Wesołowska M., 2016. Zawartość składników bioaktywnych w soku z owoców granatu (Punica granatum) w zależności od metody wytwarzania. In: Rola procesów technologicznych w kształtowaniu jakości żywności, Duda-Chodak A., Najgeubauer-Lejko D., Drożdż I., Tarko T. (red), Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Kraków 2016, ISBN 978-83-937001-6-5.
 • Sowa P., Wesołowska M., Kluz M., Dżugan M., 2016. Właściwości fizykochemiczne podkarpackich miodów odmianowych. In: Przegląd wybranych zagadnień z zakresu przemysłu spożywczego, Szala M., Kropiwiec K. (red), Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2016, ISBN 978-83-65598-19-6.

 

2015

 

 • Dżugan M., Wesołowska M., Puchalski Cz., Zaguła G., Czernicka M., Kisała J., Kaczmarski M., 2015. Rola interakcji międzypierwiastkowych w ograniczeniu biodostępności metali ciężkich w łańcuchu pokarmowym człowieka. Wydawnictwo UR, Rzeszów 2015, pp. 1-123.
 • Puchalski Cz., Dżugan M., Augustyńska-Prajsnar A. (red), 2015. Bezpieczeństwo żywności, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015.
 • Wesołowska M., Dżugan M.(red), 2015. Book of abstracts, Food Qality and Perspectives, XX Sesja Naukowa Młodej Kadry PTTŻ, Rzeszów, 14-15 maj 2015.
 • Zielińska S., Wesołowska M., Bedus M., Dżugan M., Zaguła G., Puchalski Cz., 2015. The use of honey in the monitoring of heavy metals in the environment of Southern Poland. W: Living organisms and bioanalytical approaches for detoxification and monitoring of toxic compounds ( red.) Sibirny A., Fedorovych D., Gonchar M.,  Grabek-Lejko D., Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 63-73.
 • Zielińska S., Dżugan M., Wesołowska M., Kacaniova M., Zaguła G., Puchalski Cz. 2015. Jakość prozdrowotna miodów produkowanych na Podkarpaciu. W:  Bezpieczeństwo żywności, Puchalski Cz., Dżugan M., Augustyńska-Prajsnar A. (red). Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 112-127.
 • Dżugan M., Pakla M., Wesołowska M., 2015. Aktywność antyoksydacyjna kiełków roślinnych z domowej uprawy. W: Trendy w żywieniu człowieka, Karwowska M., Gustaw W. (red.), Wyd. Naukowe PTTŻ Kraków 2015, s. 61-71.
 • Dżugan M., Lis M., Hęclik J., Lutnicka H., Droba M., Niedziółka J.W. 2015. Badania in ovo nad embriotoksycznością kadmu i poszukiwanie substancji ochronnych. Proceedings of Ecopole, 2015,9(1), 209-216.
 • Zielińska S., Pieniążek M., Dżugan M., 2015. Changes in activity  of acid hydrolases in tissues of wild pheasants induced by heavy metals. Chemia i Inżynieria Ekologiczna A, 2015, 22(1), 93-101.

 

Patenty

 

 • Balawejder M, , Antos P., Piątkowski W., Józefczyk R. - Sposób degradacji dichlorodifenylotrichloroetanu /DDT/ w glebie i innych materiałach sypkich oraz urządzenie do realizacji tego sposobu, Patent P.403458, 2015.
 • Balawejder M. - Sposób degradacji pestycydów w glebie i innych materiałach sypkich oraz urządzenie do realizacji tego sposobu. Patent P.401853, 2017.

 

Zgłoszenia patentowe

 • Balawejder M. , Kosowski P. , Szostek M., Pieniążek R.. Urządzenie do ozonowania osadu. Zgłoszenie Patentowe P.416306. 2016
 • Balawejder M., Gorzelany J., Matłok N., Józefczyk R., Sposób przygotowywania ogórków do procesu kiszenia. Zgłoszenie Patentowe P. 411290. 2015r.
 • Balawejder M, Józefczyk R. , Antos P., Bilek M., Chwaszcz B., Kosowski P.- Sposób przedłużenia trwałości przechowalniczej borówki amerykańskiej- Zgłoszenie Patentowe P.412187. 2015r.
 • Balawejder M., Chlaszcz B., Antos P., Józefczyk R. . Sposób przedłużania trwałości malin w warunkach nie chłodniczych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu, Zgłoszenie Patentowe P407854. 2014
 • Balawejder M., Chlaszcz B., Antos P., Józefczyk R. , Przepióra M. Sposób sanitaryzacji oraz obniżania pozostałości pestycydów w materiale roślinnym w procesie suszenia oraz urządzenie do realizacji tego sposobu Zgłoszenie Patentowe P408250. 2014.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow