Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

KATEDRA  BIOENERGETYKI I ANALIZY ŻYWNOŚCI

 

Działalność jednostki skoncentrowana jest wokół dwóch głównych obszarów badawczych obejmujacych analizę produktów spożywczych oraz ekologię produkcji i przetwarzania energii.

 

Historia jednostki

            Jednostka naukowo - badawcza powstała w roku 2012 jako Zakład Technologii Bioenergetycznych, koncentrujący zakres analiz na przetwarzaniu biomasy i poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii oraz badaniach podstawowych.  Z uwagi na lokalizację jednostki analitycznej w Multidyscyplinarnym Centrum Naukowo - Badawczym obejmującym moduł Innowacji i Wdrożeń w Przemyśle Spożywczym oraz Przetwarzania Biomasy i Odpadów Na Energię a także wysoką koncentrację badań wokół materiału roślinnego i odpadów pochodzacych z przemysłu spożywczego, profil badawczy Zakładu Technologii Bioenergetycznych uległ ewaluacji. W zakresie badań uwzględniono szeroką analizę surowców i komponentów branży spożywczej a laboratoria wyposażono w specjalistyczną aparaturę pozwalającą na identyfikację i ocenę jakości zdrowotnej produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem odzysku składników bioaktywnych i ochrony najbardziej wartościowych cech odżywczych i właściwości technologicznych produktów spożywczych. W związku z rozwojem analitycznej i dydaktycznej specjalizacji jednostki ostatecznie uzyskała ona nazwę Katedry Bioenergetyki i Analizy Żywności, której kierownikiem jest dr hab. inż., prof. UR Czesław Puchalski.

 

Badania

Obecnie Katedra prowadzi badania skupione wokół dwóch kluczowych kierunków:

  • analiza żywności
  • odnawialne źródła energii.

Zakres badań obejmuje m. in. ocenę aktywności enzymatycznej i zawartości substancji bioaktywnych w odpadach poprodukcyjnych oraz ocenę użyteczności odpadów jako komponentów wzbogacających skład jakościowy biomasy w przetwórstwie na enegrię oraz optymalizację wydajności procesów bioenergetycznych.

Zakres badawczy zespołu dotyczy także oceny zagożeń toksycznych na podstawie analizy pozostałości pestycydów i koncentracji pierwiastków szkodliwych oraz substancji nieodżywczych a także ocenę zdrowotności produktów ekologicznych i regionalnych.

Pracownicy katedry specjalizują się w obrębie badań fizykochemicnych związanych z charakterystyka jakościową surowców w oparciu o analizę instrumentaną profilu cukrów, kwasów organicznych, witamin, antyutleniaczy, aminokwasów, amin biogennych, białek i profilu kwasów tłuszczowych.

Istotne miejsce zajmują także analizy monitorujące przebieg procesów biotechnologicznych w przetwórstwie żywności oraz projekty eksperymentalne związane z optymalizacją przemian biochemicznych w żywności z zastosowaniem pola magnetycznego. Celem prowadzonych badań jest poszukiwanie alternatywego zastosowania dla surowców roślinnych ze szczególnym uwzględnieniem bioaktywnych składników jako katalizatorów w procesach technologicznych i żywieniu człowieka.

Badania prowadzone w jednostce obejmują również zakres odnawialnych źródeł energii: geotermicznej, słonecznej, wiatrowej, wodnej, biomasy, biogazu, biopaliw, zastosowania pomp ciepła. Prowadzone badania kładą szczególny nacisk na opracowywanie i optymalizację technologii produkcji paliwa w oparciu o komponenty z biomasy odpadowej  pochodzenia rolno-spożywczego, leśnego, produkcji zwierzęcej i przemysłu rolno-spożywczego. Analizowane materiały poddawane są procesom fizycznego i mikrobiologicznego przetwarzania. Wykonywane badania właściwości paliw stałych obejmują m.in. pomiary zawartości wilgoci, popiołu, siarki całkowitej, węgla całkowitego, substancji lotnych, popiołu, wartości opałowej, zawartości makro- i mikroelementów.

Obszar badawczy ukierunkowany jest także na optymalizację termicznych metod uszlachetniania biomasy stałej (toryfikacja, piroliza) oraz na możliwość wykorzystania wytworzonych w tych procesach toryfikatów, biowęgli w energetyce i rolnictwie. Badania dotyczą również doświadczeń polowych związanych z uprawą roślin energetycznych takich jak miskant olbrzymi i wierzba wiciowa w kontekście zastosowania niekonwencjonalnych metod nawozowych oraz oceny wartości plonu  i jakości gleby.

Prowadzone są również badania mające na celu produkcję biowęgla o wysokich zdolnościach sorpcyjnych w kontekście zanieczyszczeń metalami ciężkimi a także ocenę możliowści usuwania szkodliwych metali z gleby poprzez fitoremediację wykorzystującą aktywność roślin do pobierania zanieczyszczeń przez system korzeniowy.

 

 

Koordynowane projekty mają charakter utylitarny udokumentowany licznymi zastrzeżeniami patentowymi.

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow