Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Zaproszenie za konferencję - Retardacja przekształcania zasobów środowiska. Osiągnięcia, problemy, perspektywy02.12.2019 08:21

 

 

Zaproszenie za konferencję - Retardacja przekształcania zasobów środowiska. Osiągnięcia, problemy, perspektywy

 

ZAPROSZENIE

 

Uniwersytet Rzeszowski
Zakład  Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami oraz Zakład Chemii i Toksykologii Żywności

 

we współpracy z Polskim Towarzystwem Inżynierii Ekologicznej, Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Naczelną Organizacją Techniczną NOT oraz PGE EC S.A. w Rzeszowie

zapraszają do udziału w organizowanej w Rzeszowie  (w dniach 2-3 marca 2020 r)

IV Konferencji Naukowej

Retardacja przekształcania zasobów środowiska

Osiągnięcia, problemy, perspektywy

 

pod patronatem

JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

Cele konferencji:

1. określenie potrzeby i metod spowalniania przekształcania ekosystemów (przestrzeni i innych zasobów), jako ważnego instrumentu zrównoważonego rozwoju;

2. rozważenie sposobów stałego zwiększania partycypacji społecznej w procesie planowania zagospodarowania przestrzeni;

3. określanie retardacji w kontekście przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych aspektów ZR;

4. zaprezentowanie dobrych praktyk w dziedzinie retardacji;

5. podzielenie się doświadczeniem i planami działań w zakresie upowszechniania retardacji;

6. poznanie stanu działań naukowo – badawczych i dydaktycznych w tym zakresie w skali krajowej i międzynarodowej.

 

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Joanna Kostecka - Przewodnicząca

dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK, dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, prof. UR, dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR

dr Mariola Garczyńska; dr Anna Mazur-Pączka, dr Grzegorz Pączka, dr Agnieszka Podolak, dr inż. Łukasz Jurczyk, mgr Renata Szura, mgr Bogusława Leja, dr Anna Pasternakiewicz

 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro

dr hab. inż. Gabriel Borowski, prof. PL

dr habMaciej BalawejderprofUR

dr habJózef CebulskiprofUR

dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR

prof. dr hab. Sylwester Czopek

dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO

dr hab. Lidia Dubis, prof.Kul

dr hab. Anna Głowacka, prof. ZUT

dr hab. Krzysztof Janc

doc. dr Anna Kalinowska

dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK

prof. dr hab. inż. Janina Kaniuczak

dr hab. inż. Aleksander Kiryluk, prof. PB

dr hab. Anna Kołodziejczak, prof. UAM

prof. dr hab. Tomasz Komornicki

prof. dr hab. inż. Michał Kopeć 

prof. dr hab. Joanna Kostecka

 

dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO

prof. dr hab. Tadeusz Markowski

prof. dr hab. Artur Pawłowski

prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski

dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. PW

dr hab. inż. Ryszard Pokładek , prof. UP

dr hab. Andrzej Rogowski

prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska

dr hab. inż. Roman Rudnicki, prof. UMK

prof. dr hab. inż. Jan Siuta 

dr hab. inż. Zofia Sokołowicz, prof. UR

dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska, prof. UR

dr hab. Piotr Stachowski, prof. UP

prof. dr hab. Sławomir Stankowski

dr hab. inż. Sławomir Szymczyk, prof. UWM

dr hab. Wojciech Walat, prof. UR

prof. dr hab. inż. Józefa Wiater

dr hab. Marcin Wójcik, prof. UŁ

 

DOTYCHCZASOWE PRACE WYDRUKOWANO

materiały z I konferencji Biuletyn KPZK PAN zesz. 242, Warszawa 2010

materiały z II konferencji : http://www.ineko.net.pl/Numer-34-2013,839

materiały z III konferencji : http://www2.univ.rzeszow.pl/wbr/zeszyty/en/index.html

 Polish Journal for Sustainable Development
 http://www.ineko.net.pl/ Inżynieria Ekologiczna
 http://www.jeeng.net/ Journal of Ecological Engineering

 

 

PREZENTACJA WYSTĄPIENIA PODCZAS KONFERENCJI

· referaty – do 20 min                                      · postery

 

PUBLIKACJE: zostaną zredagowane przez autorów  po odbyciu konferencji (wydanie tekstów po pozytywnej recenzji) w:

Journal of Ecological Engineering      40 pkt ;                 Problemy Ekorozwoju      40 pkt; (w bazie Scopus)

Polish Journal for Sustainable Development

 

 

Konferencja odbędzie się na dawnym Wydziale Biologiczno-Rolniczym (obecnie Kolegium Nauk Przyrodniczych) Uniwersytetu Rzeszowskiego, Budynek D9, ul. Zelwerowicza 4, oraz w PGE EC S.A. w Rzeszowie (ul. Ciepłownicza 8)

 

Koszt udziału w konferencji (z drukiem artykułów w Polish Journal for Sustainable Development, bez kosztów dojazdu i noclegu) wynosi 650 zł (koszt druku artykułu w Journal of Ecological Engineering wynosi dodatkowo 860 zł)

 

Prosimy o bardzo pilne dokonanie wpłaty na subkonto konferencja „Retardacja…, Uniwersytet Rzeszowski;  nr 87 1030 1999 7896 0000 0190 0097, z dopisaniem kogo dotyczy wpłata.

Dla tych, którzy nie przysłali jednostronicowego streszczenia ponawiamy prośbę o bardzo pilne uzupełnienie tej zaległości.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

2.03.2020

900- 1000 rejestracja uczestników Konferencji (na dawnym Wydziale Biologiczno-Rolniczym (obecnie Kolegium Nauk Przyrodniczych) Uniwersytetu Rzeszowskiego, Budynek D9, ul. Zelwerowicza 4)

 

1000 uroczyste otwarcie Konferencji

 

Sesja referatowa I

1015- 1045      Joanna Kostecka: Retardacja tempa przekształcania ekosystemów  – potrzeba kreowania przestrzeni w oparciu o markę terytorialną „przyjazny dla środowiska przyrodniczego”

1045- 1105      Anna Kalinowska: Odpowiedź na raporty na temat różnorodności biologicznej w Strategii komunikacji społecznej przygotowanej  na 15 Konferencję Stron Konwencji o różnorodności biologicznej - COP 15. CBD (Chiny 2020)

 

1105- 1130     przerwa kawowa

 

Sesja referatowa II

1130- 1150      Michał Kopeć, Monika Mierzwa-Hersztek: Odzysk odcieków z uprawy truskawki powtarzającej owocowanie elementem retardacji

1150- 1210      Aleksander Kiryluk: Restytucja  uprawy lnu  zwyczajnego Linum  usitatissimum  w Polsce i na Podlasiu

1210- 1230      Sławomir Szymczyk: Czynniki wpływające na eutrofizację jeziora Łajskiego

 

1230- 1330     przerwa obiadowa

 

Sesja referatowa III

1330- 1350          Józefa Wiater: Sposoby przetwarzania komunalnych osadów ścieków i ich wpływ na zmiany stosunku C:N

1350- 1410           Andrzej Skwierawski: Akumulacja materii organicznej w osadach dennych renaturyzowanych zbiorników wodnych jako potencjalna metoda wycofywania węgla z atmosfery

1410- 1430           Maciej Borsa: Wpływ wartości środowiskowo-krajobrazowych na możliwości mitygacji presji inwestycyjnej

1430- 1450           Agnieszka Majorek, Piotr Gibas: Gospodarowanie przestrzenią polskich miast w latach 2012-2018 w kontekście zrównoważonego rozwoju

1450- 1510     Agnieszka PuszMałgorzata Wiśniewska, Dominik Rogalski: Analiza kierunków rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych na wybranych przykładach

 

1530- 1700     przerwa kawowa i sesja posterowa

 

 

Maciej Balawejder, Radosław Józefczyk, Tomasz Piechowiak: Ozonowanie jako małoinwazyjna metoda oczyszczania elementów środowiska

Gabriel Borowski: Biokompozyty polimerowe jako materiały przyjazne środowisku przyrodniczemu

Małgorzata Dżugan, Ewelina Sidor: Mikroplastik i rPET - dwa oblicza plastiku

Kazimierz Dyguś: Ekologiczne skutki wieloletniej działalności Leśnej Oczyszczalni Ścieków Zakładów Przemysłu ziemniaczanego w Iławie

Mariola Garczyńska: Wybrane możliwości zagospodarowania niekonwencjonalnych odpadów biodegradowalnych

Anna Głowacka: Odpady gastronomiczne jako potencjał dla retardacji negatywnego przekształcania ekosystemów

Wacław Jarecki: Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na przestrzeni lat 2004-2018

Łukasz Jurczyk: Modelowanie w gospodarce odpadami jako narzędzie gospodarki o obiegu zamkniętym

Krzysztof Kasprzak: Tożsamość regionalna w planowaniu przestrzennym – wielkopolska 2020+. Refleksje i komentarz

Maciej Kluz: Żywność funkcjonalna a retardacja destrukcji ekosystemów

Justyna Koc-Jurczyk: Gospodarka osadami ściekowymi w Polsce

Joanna Kostecka, Agnieszka Podolak, Mariola Garczyńska, Justyna Koc-Jurczyk: Ocena cyklu życia jako wsparcie dla zrównoważonej gospodarki odpadami

Joanna Kostecka, Grzegorz Pączka, Anna Mazur-Pączka: Rozumienie procedury OOŚ przez studentów kierunku OZEiGO na Uniwersytecie Rzeszowskim i  mieszkańców Rzeszowa

Joanna Kostecka, Wojciech Walat: Edukacja dla spowalniania przekształcania zasobów środowiskowych w obrębie ogólnouniwersyteckiego przedmiotu „Wychowanie techniczne” na tle realizacji z niektórych państw europejskich

Anna Mazur-Pączka: Lumbricidae w uprawach przeznaczonych na cele energetyczne

Michał Miłek: Wykorzystanie enzymów do odzyskiwania cennych substancji bioaktywnych z odpadów z przemysłu spożywczego

Anna Pasternakiewicz: Możliwość wykorzystania grzybów jadalnych jako bioindykatorów obecności metali ciężkich w środowisku

Grzegorz Pączka: Wpływ modyfikacji wermireaktorów na dobrostan dżdżownic Eisenia fetida (Sav.) oraz wydajność przetwarzania wybranych odpadów organicznych

Grzegorz Pęczkowski, Amadeusz Walczak,  Katarzyna Adamczewska-Sowińska, Jacek Reiner,
Marcin Kaszuba, Wojciech Skierucha, Piotr Baranowski, Ryszard Pokładek, Tomasz Kowalczyk,
Katarzyna 
Szawernoga, Grzegorz Janik,  Jurik Lubos: Koncepcja iniekcyjnego nawadniania i nawożenia roślin uprawnych  w aspekcie rolnictwa precyzyjnego.

Agnieszka Podolak: Minimalizowanie odpadów w sporcie - praktyczne rozwiązania

Roman Rudnicki, Mieczysław Kluba, Aleksandra Jezierska-Thöle, Barbara Szyda, Łukasz Wiśniewski: Nawożenie jako czynnik zrównoważonego rozwoju rolnictwa w Polsce.  Stan, struktura i zróżnicowanie przestrzenne

Zofia Sokołowicz, Anna Augustyńska-Prejsnar, Jadwiga Topczewska, Małgorzata Ormian,
Jadwiga Lechowska
: Rozwój alternatywnych systemów chowu jako element retardacji oddziaływania produkcji drobiarskiej na środowisko

Piotr Stachowski, Anna Oliskiewicz- Krzywicka, Natalia Walczak: Rekultywacja wodna terenów pogórniczych w Konińsko -Tureckim Zagłębiu Węgla Brunatnego

Katarzyna Szawernoga,  Grzegorz Pęczkowski: Wpływ warunków meteorologicznych na kształtowanie się mikroklimatu zielonych ścian w strefie podmiejskiej Wrocławia

Małgorzata Śliwka, Małgorzata Pawul, Alicja Uliasz Bocheńczyk: Ocena właściwości popiołów fluidalnych z węgla i biomasy w kontekście retardacji zasobów

Jadwiga Topczewska, Jadwiga Lechowska, Anna Augustyńska-Prejsnar, Małgorzata Ormian: Ekstensywny system chowu zwierząt gospodarskich jako element retardacji degradacji środowiska

Anita Zapałowska, Czesław Puchalski, Andrzej Tomasz Skwiercz: Struktura grup troficznych nicieni w uprawach roślin energetycznych jako wskaźnik fitoremediacji gleby

 

1800 wieczorny spacer po Rzeszowie i uroczysta kolacja na rynku

 

3.03.2020

1000- 1530  PGE EC S.A. w Rzeszowie (ul. Ciepłownicza 8)

1000- 1010       Wprowadzenie i podsumowanie pierwszego dnia obrad

 

Sesja referatowa IV

1010- 1030        Joanna Kostecka, Mariola Garczyńska, Anna Mazur-Pączka: Powrót do szerokiego spożywczego wykorzystywania flory i fauny jako praktyczny element procesu retardacji destrukcji ekosystemów

1030- 1050        Tomasz Ciesielczuk, Czesława Rosik-Dulewska, Grzegorz Kusza: Pozyskiwanie biopaliw płynnych

1050- 1110        Aleksandra Jadach-Sepioło: Retardacja zmian w obszarach peryferyjnych miast - strategia inwestycyjna czy bezczynność

 

1110- 1130        przerwa

 

1130- 1150        Zbigniew Czerniakowski, Marta Gargała-Polar: Ogrody deszczowe jako sposób retardacji strat wody opadowej w terenach zieleni miejskiej

1150- 1210        Maciej Balawejder, Radosław Józefczyk, Tomasz Piechowiak: Przetwarzanie odpadów z produkcji cebuli w żywność funkcjonalną

1210- 1230        Małgorzata Dżugan, Monika Tomczyk: Zawartość metali ciężkich w miodach miejskich

 

Podsumowanie konferencji

1230- 1330             przerwa obiadowa

 

Zwiedzanie instalacji termicznego przekształcania odpadów

1530                              zebranie Zarządu Głównego PTIE

 

 

 

Propozycja miejsc noclegowych – konferencja Retardacja 2020

(lokalizacja noclegów zaznaczona na mapie poniżej)

Konferencja odbędzie się na dawnym Wydziale Biologiczno-Rolniczym (obecnie Kolegium Nauk Przyrodniczych) Uniwersytetu Rzeszowskiego, Budynek D9, ul. Zelwerowicza 4, oraz w PGE EC S.A. w Rzeszowie (ul. Ciepłownicza 8)

 

 

  1. Hotel Villa Riviera (Al. Gen. Wł. Sikorskiego 118)

Około 1,0 km od miejsca konferencji (pieszo – 15 min, samochód – 2 min)

Pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) – od 150 zł

Pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) – od 220 zł

http://www.villariviera.pl/hotel/pokoje.html

  1. Hotel Zimowit (Al. Armii Krajowej 4b)

Około 2,5 km od miejsca konferencji (pieszo – 30 min, samochód – 5 min)

Pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) – od 180 zł

Pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) – od 260 zł

http://hotel-zimowit.pl/cennik-hotelowy/

  1. Hotel Classic (Al. Armii Krajowej 32)

Około 3,0 km od miejsca konferencji (pieszo – 35 min, samochód – 5 min)

Pokój jednoosobowy (ze śniadaniem) – od 120 zł

Pokój dwuosobowy (ze śniadaniem) – od 170 zł

Pokój trzyosobowy (ze śniadaniem) – 270 zł

http://www.hotelclassic.pl/pokoje/

  1. Pokoje gościnne w akademiku – 15 miejsc noclegowych

Kampus Zalesie – na miejscu konferencji

Cena noclegu (bez śniadania) – 60zł, pokój  jednoosobowy, 35zł pokój dwuosobowy

Możliwość zakupu śniadania w barku mieszczącym się przy akademiku

DS MERKURY– tel. 17-861-4000

Mieczysławy Ćwiklińskiej 2,

35-601 Rzeszów

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow