Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia
 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Biologiczno – Rolniczym jest integralną częścią Systemu Zapewnienia Jakości na Uniwersytecie Rzeszowskim. System funkcjonuje w taki sposób, aby Dziekan i Rada Wydziału uzyskiwali na bieżąco informacje dotyczące jakości kształcenia, niezbędne do jej doskonalenia przez właściwe planowanie i realizowanie działań korygujących i naprawczych.

Działaniami Systemu objęci są studenci studiów I, II i III stopnia, słuchacze studiów podyplomowych, pracownicy dydaktyczni i administracyjni Wydziału.

Na Wydziale nadzór nad System sprawuje Dziekan. Za wdrożenie i funkcjonowanie odpowiedzialni są Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Osoby pełniące na Wydziale funkcje kierownicze, opiekunowie roczników, członkowie komisji wydziałowych i rad programowych oraz pozostali pracownicy Wydziału, w ramach swoich kompetencji, również uczestniczą w realizacji zadań Systemu

Dla właściwego funkcjonowania Systemu wyznaczono cele i zadania nawiązujące do Misji i Strategii Rozwoju UR i Wydziału. Należą do nich:

  • doskonalenie polityki i procedur zapewnienia jakości kształcenia;
  • okresowy przegląd programów kształcenia oraz efektów kształcenia i metod ich weryfikacji;
  • dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia na kierunkach Wydziału, w oparciu o dobrze przygotowaną kadrę naukowo-dydaktyczną i nowoczesną infrastrukturę;
  • analiza jakości procesu dyplomowania oraz weryfikacja prac dyplomowych pod kątem naruszenia praw autorskich w oparciu o procedurę antyplagiatową;
  • intensyfikację współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania opinii o programach kształcenia, oczekiwanych kompetencjach absolwentów i monitorowania losów zawodowych absolwentów Wydziału. 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow