Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Opiekunowie roczników

Opiekun reprezentuje interesy studentów danego roku wobec władz Wydziału w zakresie organizacji procesu dydaktycznego, ubiegania się o świadczenia socjalne oraz organizowania życia kulturalnego, społecznego i naukowego.

W trakcie roku akademickiego opiekunowie organizują spotkania na których zapoznają studentów:

 • ze strukturą i funkcjonowaniem Wydziału, rozmieszczeniem obiektów dydaktycznych,
 • z regulaminem studiów i innymi obowiązującymi na Uczelni przepisami dotyczącymi toku studiów,
 • z zasadami studiowania, zdobywania zaliczeń, z systemem ECTS,
 • z możliwościami uczestniczenia w programach Erasmus, Most oraz w kursach, szkoleniach, praktykach i stażach ponadprogramowych,
 • z ofertą kół naukowych funkcjonujących na Wydziale ,
 • z możliwościami korzystania ze świadczeń socjalnych,
 • z możliwościami korzystania z pomocy wydziałowego konsultanta ds. osób niepełnosprawnych (w przypadku studentów niepełnosprawnych).

 

Ponadto opiekun roku może służyć pomocą m. in.:

 • w organizowaniu wyborów starosty roku oraz starostów grup studenckich,
 • przy wyborze specjalności, seminarium dyplomowego oraz promotora pracy dyplomowej,
 • przy wyborze „zajęć do wyboru”,
 • w przygotowaniu terminarza sesji egzaminacyjnej,
 • w organizowaniu uroczystości wydziałowych,
 • w rozwiązywaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spraw konfliktowych i problemów studentów związanych z tokiem studiów,
 • w innych przypadkach zgłaszanych przez studentów.

 

Do kompetencji opiekuna roku należy również:

 • stały kontakt ze starostą roku w sprawach bieżących,
 • kontakt z wydziałowym konsultantem ds. osób niepełnosprawnych w przypadku, gdy na roku są studenci niepełnosprawni,
 • uczestniczenie w egzaminach i zaliczeniach komisyjnych,
 • zgłaszanie kandydatur najlepszych absolwentów do przyznania Dyplomu Uznania Dziekana oraz najlepszego studenta kierunku do wyróżnienia Listem Gratulacyjnym.

 

 

Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu I stopnia

Opiekun I roku - dr inż. arch. kraj. Agata Gajdek

Opiekun II roku - dr inż. Tomasz Olbrycht

Opiekun III roku - dr inż. arch. kraj. Marta Pisarek

Opiekun IV roku – mgr Marzena Mazurek

 

Architektura krajobrazu II stopnia

Opiekun I roku – dr inż. arch. kraj. Marta Gargała-Polar

Opiekun II roku - dr inż. Tomasz Dudek

 

 

Biologia

Biologia I stopnia

Opiekun I roku dr Magdalena Kwolek–Mirek

Opiekun II roku - dr Anna Żaczek

Opiekun IV roku - dr Mateusz Mołoń

 

Biologia II stopnia

Opiekun I roku - dr Ewa Żyracka

Opiekun II roku - dr hab. Iwona Kania

 

Ochrona Środowiska

 

Ochrona środowiska I stopnia

Opiekun I roku - dr Teresa Noga

Opiekun II roku - dr Bernadetta Ortyl

Opiekun III roku - dr inż. Stanisław Właśniewski

Opiekun IV roku - dr Agata Ćwik

 

Ochrona środowiska II stopnia

Opiekun II roku - dr Aneta Bylak

 

 

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Opiekun I roku - dr inż. Marcin Bajcar

                               Opiekun II roku - dr Łukasz Jurczyk

Opiekun III roku - dr Mariola Garczyńska

 

Rolnictwo

 

Rolnictwo I stopnia

                               Opiekun I roku - dr hab. inż. Jan Buczek

Opiekun II roku - dr hab. prof. UR Jadwiga Topczewska

Opiekun III roku – dr inż. Małgorzata Ormian

Opiekun IV roku – dr inż. Jadwiga Lechowska

 

Rolnictwo II stopnia

Opiekun I roku – dr inż. Agata Tekiela

 

Technologia żywności i żywienie człowieka

 

Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia

                              Opiekun I roku -  dr Maciej Kluz

Opiekun II roku - dr Anna Pasternakiewicz 

Opiekun III roku - dr inż. Ireneusz Kapusta 

Opiekun IV roku – dr inż. Marian Gil

 

Technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia

Opiekun I roku - dr Dorota Kalicka

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow